Taal lijkt in ene echt ieders ding

De afgelopen tijd zie ik een toenemende aandacht voor ‘het aanbieden van meerdere talen’ in onderwijs, vorming of bildung. Dan gaat het niet zozeer om extra woordjes Frans, een cursus Portugees of een vak Keltisch. De gesproken talen waarmee informatie wordt uitgewisseld zijn vooral in het nieuws omdat ze als studiemogelijkheid in toenemende mate worden…

Culturele instellingen en het publiek: verkiezingen.

Met de Provinciale Verkiezingen voor de deur is het interessant om eens te kijken naar de verkiezingsprogramma’s en het aandeel dat kunst en cultuur daarin hebben. Uit ervaring weet ik dat de provincie Utrecht de subsidies voor uitvoerende kunsten (door individuen en instellingen) heeft geschrapt. Ik vroeg mij af hoe het wat dit betreft met…

Culturele instellingen en het publiek: Tot elkaar veroordeeld.

‘Een relevante instelling helpt met het reflecteren op de samenleving’ stelt Jasper Visser in De Correspondent*. Verder legt hij in dit stuk over de toekomst van het museum uit dat musea vaak ‘spullen’ bevatten ‘die we als samenleving belangrijk vinden, die we soms voor heel veel geld bewaren of hebben gekocht, en waarvan heel slimme…

On Publicness

Op 29 september 2014 organiseerde het Tate Modern in Londen in het kader van de BMW Tate Live Talks de avond On Publicness. Met de volgende introductie: Main questions posed: How can performance shape our use and understanding of public space? Who is represented through public performative events? What does publicness mean in a global…

Participeer je voor jezelf?

Op 23 september werd in het Centraal Museum het symposium ‘The Museum as a Workshop’ georganiseerd. Meerdere museumdirecteurs en andere betrokkenen presenteerden hun visie op de mogelijkheden voor participatie in het museum en van het museum als instelling zelf. De bezoekers, kunstenaars en het personeel van het museum zou een actievere en meer gelijkwaardige rol…

Context van de Communitas

‘Of er voor jou, de toeschouwer, een mogelijkheid is je aan de collectiviteit te onttrekken houdt Mik open – misschien interesseert dat hem niet eens. Mik is geen kunstenaar van antwoorden of oplossingen, maar hij stelt zijn vragen zo dwingend dat je je er als toeschouwer wel toe moet verhouden – en zo alsnog de…

Experimenting on the experiment

(Initially published on http://rijksakademie.tumblr.com/) ‘I think that with each new fellow, the Art and Science fellowship is a pilot version, that’s how I see it anyway.’ Science and art: two fields of studies so multifaceted and so far apart, that there must be a positive effect in narrowing down some similarities. In the Science Fellowship,…