verzakelijking zonder de artistieke vrijheid te verliezen

on
Vanavond was ik bij een debat van de Akademie van Kunsten over ‘de spanning tussen artistiek en zakelijk leiderschap in de kunsten.’ Oftewel: hoe beantwoord je aan de verantwoordelijkheden die als geprofessionaliseerde organisatie genomen moeten worden en lever je tegelijkertijd niet – te veel – in op je artistieke vrijheden. Soms wil je dat een debat wat meer tijd krijgt om echt van de grond te komen. Uiteindelijk heb ik het idee dat tijdens de avond alleen een probleem is vastgesteld, terwijl het doel was om uiteindelijk ‘te komen tot een aantal aanbevelingen voor artistiek en zakelijk leiders in de kunsten om te kunnen reageren op de toenemende eisen van verzakelijking zonder de artistieke vrijheid te verliezen.’ Maar hoe zet je zo’n debat dan achteraf voort, op een constructieve manier? Ik zou bijvoorbeeld van de sprekers willen weten hoe ze denken over een ander soort valuta voor kunst? Irma Boom noemde in haar bijdrage dat vertrouwen essentieel is voor de vrijheid om haar artistieke keuzes te kunnen maken, maar over het geheel gezien leek vertrouwen deze avond onlosmakelijk verbonden aan geld en andere kwantificeerbare waardes; vertrouwen uit zich in het ontvangen van geld en wordt verkregen door hoge bezoekersaantallen en veel eigen inkomsten. Hoe is hier tegenover een ander waardesysteem te installeren dat ook daadwerkelijk breed gedragen wordt en overeind blijft binnen het marktdenken dat veel van het maatschappelijke en politieke denken in Nederland kenmerkt? En hoe is die waarde het best te omschrijven?

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *