De mogelijkheden van een publiek

Volgens Daniel Buren zijn vrijwel alle sculpturen die we in onze straten vinden saai en tandeloos of op zo’n complexe manier onopvallend dat alleen een goed geschoolde kunsthistoricus ze begrijpt. Hij weidt dit aan het feit dat kunstenaars uiteindelijk (een goede 100 jaar geleden) werden gedwongen om zich in productie te beperken tot werk voor…

Culturele instellingen en het publiek: wie bepaalt?

De bezoekerscijfers bepalen het succes van een tentoonstelling of zelfs van een museum als geheel. In de politiek wordt dit vaak als logische gedachte gezien, in de kunstwereld net zo vaak als bedreiging voor de autonomie en het vormende belang van de kunst. Hoewel ikzelf sterk naar het tweede standpunt neig, zie ik hierachter nog…

Gij zult niet op de stoep fietsen

Op een fietspad wordt gefietst, op de de stoep gelopen. De een is herkenbaar aan de roze-rode kleur, de ander aan de kenmerkende grijze stoeptegel. Het lijkt allemaal zo eenvoudig. Maar wat te doen als het onderscheid opeens niet zo duidelijk meer is? Bij Centraal Station Utrecht trof ik zo’n fietspad. Omdat het station al…

Culturele instellingen en het publiek: verkiezingen.

Met de Provinciale Verkiezingen voor de deur is het interessant om eens te kijken naar de verkiezingsprogramma’s en het aandeel dat kunst en cultuur daarin hebben. Uit ervaring weet ik dat de provincie Utrecht de subsidies voor uitvoerende kunsten (door individuen en instellingen) heeft geschrapt. Ik vroeg mij af hoe het wat dit betreft met…

Participeer je voor jezelf?

Op 23 september werd in het Centraal Museum het symposium ‘The Museum as a Workshop’ georganiseerd. Meerdere museumdirecteurs en andere betrokkenen presenteerden hun visie op de mogelijkheden voor participatie in het museum en van het museum als instelling zelf. De bezoekers, kunstenaars en het personeel van het museum zou een actievere en meer gelijkwaardige rol…